FANDOM


This page contains the in-game credits for Ace Combat 04: Shattered Skies.

ACE COMBAT 04 STAFF

Namco Production Staff

Senior Project Director - Atsushi Siozawa

Project Director - Hiroyuki Ichiyanagi

Script/Associate Project Director - Masahide Kito

Level Designer - Natsuki Isaki

VS Mode/Trial Mission Designer - Koji Inokuchi

Lead Programmer - Katushiro Ishii

Programmers

 • Toshiaki Matsuno
 • Tsuyoshi Takahashi
 • Satoshi Suzuki
 • Shogo Nakamura
 • Yoshiaki Hirai
 • Seigo Kimura
 • Naohiro Futamura

Art Director - Kazutoki Kono

Map Unit

Chief Designer - Masato Kanno
Map Designer/Manager - Mashiro Onda
Map Designers
 • Hiromi Matsuoka
 • Hiroyasu Hosoya
 • Hiroki Nagaoka
 • Kunihiko Yanagita
 • Chigusa Hosoda
Object Modeler - Toby Kawamura

Aircraft Unit

Aircraft/Weapon Designers
 • Isshin Yabuki
 • Hitoshi Muto
 • Yasuhiro Kawai
 • Kenji Hanma
 • Yoshiyuki Takago
 • Sachiko Takaoka
Cockpit Designers
 • Yasuhiro Mita
 • Masayuki Suzuki

Visual Effect Designer - Keiichi Tatemoto

GUI Designers

 • Kazutoki Kono
 • Sachiko Takaoka
 • Kosuke Itomi

Plug-in Tool Development - Tsuyoshi Achira

Attract/In-Game Movie Unit

Director - Kosuke Itomi
Designers
 • Hiroyasu Hosoya
 • Koichi Miura
 • Tomohiro Abe

Side Story Unit

Director/Screenplay - Sunao Katabuchi
Character Designer - Isao Osihi
Animation/Stage Designer - Chie Uratani
Art Director - Kazuko Katsui
CGI Director/Color Setting - Hiroshi Murakami
Key Animators
 • Chie Uratani
 • Hideki Futamura
 • Isao Oishi
 • Tsuyoshi Hiraoka
 • Tsutomu Kikuchi
 • Ichiro Itano
Cleanup Artists
 • Mutsuko Kajigaya
 • Sae Niratsuka
Background Artists
 • Kazuko Katsui
 • Yuka Okamoto
 • Yuichi Suehiro
 • Toshiharu Mizutani
 • Toru Hirshiyama
 • Shinichi Uehara
 • Seiji Sugawara
CGI Staff
 • Hiroshi Murakami
 • Marefumi Nibayashi
 • Daisuke Sajiki
 • Tomoko Washida
Recording Engineer [sic]
 • Kohei Oishi
 • Ryuichi Kato
Production Assistants
 • Takashi Yamao
 • Yoshio Yamaguma
Animation Producer - Eiko Tanaka
Animation Production - Studio 4°C
Animation Produced by - Beyond C

Satellite Imagery Provided by

Lead Sound Director - Tetsukazu Nakanishi

Music Composers

Sound Effects

Voice Effects - Koji Nakagawa

Movie Sound Effects - Tomomitsu Kaneko

Choir Director - Keiki Kobayashi

Choir

 • Mira Asai
 • Rie Abe
 • Toshimi Urabe
 • Yasuhiro Koike
 • Hidetomo Takeuchi
 • Daisuke Hara
 • Chisato Hara
 • Naoto Kumagai
 • Shogo Nakamura

Recording Engineer - Kazuhiko Handa (SOUND INN Mixer's Crew)

Electric Guitar - Takanori Goto

Classical Guitar

 • Hisashi Miyakawa
 • Takanori Goto

Harmonica - Tatsuya Nishiwaki

Side Story Narrator - Jeff Gedert

Voice Actors

 • Keith Phillips
 • Chris Symonds
 • Jeff Kramer
 • Kevin Miller
 • Dave Nowlin
 • Gary Martinez
 • Jane Fox
 • Mike Inouye
 • Justin Worsham
 • Neil Howard

In-game casting, directing, and recording by - Webtone

Ending Theme - "Blue Skies"

Music - Hiroshi Okubo
Lyrics and Vocals - Stephanie Cooke (Courtesy of King Street Sounds]]

Recording Coordination - Hisa Ishioka

Localization Support

 • Shuichiro Miyoshi
 • Lindsay Gray

Production Support

 • Masanori Kato
 • James Lisle
 • Dominic Lobbia
 • Michael Murray
 • Hiroaki Ochiai
 • Takashi Ebiike
 • Rik Skews

Project Supervisors

 • Takashi Fukawa
 • Hajime Nakatani
 • Akio Koyama
 • Takefumi Hyodo
 • Yasuhiro Noguchi

Localization Producer - Noriko Wada

Quality Assurance

 • Shinichi Tsuruya
 • Atsushi Koyama
 • Ryo Sakamoto

Quality Assurance (US) - Ryan Chennault

AC04Web Production Staff

 • Takaharu Suzuki
 • Hiroyuki Ichiyanagi
 • Kazutoki Kono
 • Natsuki Isaki
 • Masato Kanno
 • Masahide Kito
 • Isshin Yabuki
 • Michael Murray
 • Lindsay Gray
 • Hiroshi Ikeda
 • Kiyoshi Nishimura
 • ALL AC04 STAFF

Special Thanks To

 • Pete "Boomer" Bonanni
 • Robert Ennis
 • Garry Cole
 • Jesse Taylor
 • Berry Kane
 • Yoshi Homma
 • Naoto Maeda
 • Keiko Harada
 • Ritaro Okamoto
 • Manabu Akita
 • Hiroko Noguchi
 • Yasuyuki Kobori
 • Kana Ishikawa
 • Shoichi Shimizu
 • Hiroshi Ono
 • Minoru Sashida
 • Eiichi Saita
 • Masanobu Hoshino
 • Takeshi Arita
 • Hiroaki Yotoriyama
 • Naoko Ishizu
 • Kanako Kakino
 • Akio Ueyama
 • Takaaki Okuda
 • Tadahiko Kawaguchi
 • Kentaro Kawashima
 • Masao Kunimori
 • Tsuyoshi Kobayashi
 • Hideo Teramoto
 • Yashuito Nagaoka
 • Toshiyuki Nakanishi
 • Mika Murakita
 • Aisaku Yamanaka
 • Yuichi Yoda
 • Susumu Totsuka

F-22,F-16,F-117,U-2,C-130 and SR-71 are Trademarks of Lockheed Martin Corporation used under license to Namco.

Producer - Shigeru Yokoyama

Executive Producer - Masaya Nakamura

PRODUCED BY NAMCO

IT'S CHANGING EVERYTHING, AGAIN.